Huurvoorwaarden

– U bent aansprakelijk voor het gehuurde.
– Gebruik het gehuurde naar behoren.
– Zet de fiets altijd op slot.
– Het is verboden om met huurfietsen buiten de verharde wegen en paden te rijden. DUS OOK HET STRAND IS VERBODEN TERREIN.
– Het is verboden om met meer dan 1 persoon de fiets te berijden.
– Vroegtijdige terugbezorging geeft geen recht op terugbetaling.
– Het gehuurde mag het eiland niet verlaten.
– Het gehuurde dient aan het einde van de huurperiode teruggebracht te worden bij de vestiging waar u het gehuurde gehaald heeft.
– Wij behouden ons het recht voor om borg te berekenen.
– Bij het niet nakomen van deze voorwaarden wordt het gehuurde teruggenomen zonder enige aanspraak op terugbetaling.

– Verder zijn van toepassing de huurvoorwaarden zoals door de N.C.B.R.M. d.d. 30 maart 1979 bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag zijn geregistreerd onder nr 37/1979.


Cabby bakfiets
Geschikt voor maximaal 2 kinderen
Dubbele kindertandem
Geschikt voor 2 kinderen en 1 ouder